KIL ANATOMİSİ

KIL ANATOMİSİ

Kadın ve Erkekte kıl follikül(kıl kökü) sayısı ortalama beş milyondur ve her iki cinste de eşittir.

Bu folliküllerin bir milyonu saçlı deride, dört milyonu ise vücutta gizlidir.

Yaşın ilerlemesiyle follikül sayısı azalır.

Temel özellik bakımından üç kıl türü vardır:

• Ayva Tüyü: 1-2 mm uzunluğunda, ince, soluk renkli ve az pigmentli tüylerdir. Bu tüyler hormonal nedenlerle uzayıp kalınlaşır ve pigmentlenir(renklenir).

• İntemedier Tüyler: 3-5 mm uzunluğunda, pigmenti daha belirgin ama ince tüylerdir.

• Terminal Tüyler:4-5 mm uzunluğunda, uzun, kalın bol pigmentli kıllardır. Saç, sakal, axilla ve bikini bölgesinde yoğun bulunur.
Kılın kalınlığı, uzunluğu ve rengi; kökün boyutları ve pigment yoğunluğuyla ilişkilidir. Tüyler canlıdır ve her canlı gibi doğar, gelişir, yaşlanır ve ölürler. Yaşam sürelerini çeşitli evrelerde geçirirler.

KILLARIN GELİŞİM DÖNEMLERİ

Lazer epilasyon

Lazer epilasyon

Üç gelişim dönemi vardır

1)Anajen (aktif büyüme)

Kılların beslendiği ve geliştiği dönemdir. Yüz kıllarının yaşam süresinin %75’ini, vücut kıllarının ise %25‘ini kapsayan evredir.

Epilasyonun yapılabileceği en uygun evredir. Çünkü aktif büyüme dönemi kılın ısıya en duyarlı olduğu dönemdir.

Tüm kıllar aynı anda anajen fazda olamazlar. Dolayısıyla seansların tekrarı gereklidir. Yani hangi epilasyon tekniğini kullanırsanız kullanın tüylerin anagen evredeki olanlarına etkili olabilirsiniz. Ancak doğru seans aralıklarıyla işlemler yapılırsa gerçekten epilasyon oluşur.

2)Katajen (geçiş)

Ara evredir. Bir geçiş evresi olan bu dönemde istirahat halindeki dinlenen kıl follikülü, aktif olan anagen evreye geçişe hazırlanır.

3)Telojen (dinlenme)

Dinlenme evresidir. Kıl follikülü tamamen istirahat halindedir. Yüz bölgesindeki kıllar için bu süre kıl ömrünün %25’i vücut bölgesi kılları için ise %75’ini kapsar. Bu dönemlere denk gelen epilasyon işlemi hiçbir zaman etkili olamaz.

Yorumlar kapalı.